Кадрова служба
 
назад до ЗМІСТУ  

ФІНАНСИСТ

Загальна характеристика професії.

Минуло багато часу, коли в людей з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри та розрахунки, визначати свої грошові кошти – прибутки й витрати, тобто розпоряджатися фінансами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки та практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах, тобто в грошових коштах.

Особливості роботи. Фінансист здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової та господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної та податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи федерального, територіального та муніципального рівня; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні й фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, але основні його професійні напрями й цілі такі:

1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення). Розробка та використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, купівля, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат). Розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування, планування бюджету.

3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку й розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки коштовних паперів.

4. Нормативно-методична. Розробка та впровадження систем фінансової й статистичної звітності, складання фінансових звітів.

5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям). Робота зі страховими документами.

6. Зовнішньоекономічна (економіка та організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури). Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

• надавати висновки з аналізу фінансових документів;

• проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;

• складати фінансові кошториси і звіти;

• займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну відповідальність за збереження грошей і цінних паперів і моральну відповідальність за дотримання законності.

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця: аналітичний склад розуму; емоційно-вольова стійкість; уважність; акуратність; сумлінність; вміння багато і напружено працювати; нервово-психічна стійкість; рахунково-аналітичні здібності; висока працездатність; здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу; хороша оперативна і довготривала пам’ять.

Робота фінансиста не рекомендується людям із захворюваннями:
• нервової системи;
• зорової системи;
• серцево-судинної системи.

Освіта. Для опанування професією необхідна вища професійна освіта за спеціальністю фінансист. Необхідні також хороші знання з математики, інформатики, економіки.

Споріднені професії: економіст, бухгалтер.

Починаючому фінансисту для працевлаштування спочатку достатньо диплома про вищу освіту. Кожна наступна кар’єрна сходинка вимагає більшого обсягу знань. Управлінські навики у фінансуванні - ось те, що переводить рядового фінансиста або економіста в розряд топ-менеджерів середньої ланки.

Не дивлячись на світову кризу, фінансова освіта, як і раніше, актуальна. Можливо, майбутні випускники сподіваються на те, що за спадом економіки буде черговий підйом, який вони зустрінуть новими знаннями. Інакше, як пояснити той факт, що найпопулярнішою спеціальністю у провідних бізнес-школах, як і раніше, є «фінанси»?!

Правда, варто відзначити, що в зв’язку з останніми тенденціями на міжнародному ринку праці багато хто прагне отримати освіту з двох дисциплін: наприклад, фінансового і операційного менеджменту чи фінансового аналізу та інформаційних технологій.

Основні роботодавці випускників із спеціалізацією “фінанси” — банки, інвестиційні, страхові, аудиторські й консалтингові компанії, а також міжнародні корпорації з розвиненими фінансовими підрозділами. Всередині організацій можна проявити себе в таких видах професійної діяльності, як кредитний та інвестиційний аналіз, управління ризиками, робота з цінними паперами.

В крупних компаніях затребувані фінансові менеджери та фахівці з обліку й планування. Можна розпочати кар’єру з економіста і з часом дорости до посади фінансового директора.

Ще одна сфера застосування отриманих знань – робота спеціалістом з фінансового планування для приватних (зазвичай платоспроможних) клієнтів. Ця сфера діяльності в багатьох країнах є таким же атрибутом благополуччя, як сімейний лікар чи особистий адвокат.

Варто відзначити, що кваліфікованих фахівців у сфері фінансового аналізу й інвестицій поки що не так вже й багато, тому велика вірогідність, що попит на експертів, які володіють глибокими знаннями в окремих галузях, зростатиме.

назад до ЗМІСТУ  
     
Інфо