Кадрова служба
 
назад до ЗМІСТУ  

ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА INTERNATIONAL BACCALAUREATE?

Освітня програма International Bacca-laureate (Міжнародний бакалавр) була створена в Швейцарії в кінці 60-х років в якості універсальної шкільної програми із загальним учбовим планом, яка дозволяла б учбовим закладам однієї країни вважати освіту, отриману в іншій країні, еквівалентною національній.

У міру поширення програми IB Diploma (так званий диплом IB, по суті - атестат про закінчення школи) стали визнавати провідні університети світу. Зараз в США, Канаді, Ірландії, Великобританії, Бельгії, Франції, Норвегії, Швеції та деяких інших країнах абітурієнтів з такими атестатами приймають в університети без вступних іспитів. Необхідно мати лише певний прохідний бал і хороші оцінки в атестаті з певного набору предметів. У інших країнах - наприклад, в Іс-панії - диплом International Baccalaureate визнається разом з національним, проте він не звільняє від здачі вступних іспитів. Таким чином, студент, який отримав ступінь Міжнародного бакалавра має достатню кваліфікацію для вступу практично до будь-якого університету світу.

Сьогодні за про грамою International Baccalaureate мож на вчитися в 1020 школах в 100 країнах світу. Швид ше за усіх кількість шкіл росте в США. Як правило, в усіх країнах школи, що практикують на вчання за цією моделлю, входять до числа кращих.

Програма IB в першу чергу розрахована на те, щоб дати учням знання та вміння, необхідні в житті кожному, незалежно від професії, а також навички соціальної адаптації. В рамках програми головний акцент робиться на академічні досягнення, уміння критично мислити, навички самостійної роботи. Завдяки такому підходу у учнів підвищується мотивація і інтерес до знань, а, отже, й успішність.

Програма IB розрахована на два роки. Конкретний учбовий план може видозмінюватися в різних школах, проте в цілому виглядає таким чином. Навчання ведеться на одній з трьох робочих мов IB: англійській, французькій чи іспанській. Основа програми - вивчення шести предметів, які учень вибирає сам. Предмети програми викладаються на двох рівнях: “вищому” (Higher level) і “стандартному” (Standard level). Перший передбачає вивчення дисципліни протягом 240 учбових годин, другої, - 150 годин. На “вищому” рівні вивчаються три або чотири предмети, як правило, необхідних для вступу до вузу.

Предмети програми IB об’єднані в шість груп, і з кожної студент вибирає для вивчення один предмет.

• Перша мова (англійська, французька чи іспанська) і вибіркове вивчення творів світової літератури.

• Іноземні мови і література цими мовами.

• Людина і суспільство (історія, психологія, географія, економіка, філософія, бізнес і управління, інформаційні технології та ін.).

• Природничі науки (біологія, фізика, хімія, екологічні системи та ін.).

• Математика • Додаткові предмети на вибір (дизайн, музика, театральне мистецтво і т.п.).

Також студенти обов’язково проходять курси:

• Theory of Knowledge - “Теорія пізнання”. Це курс філософського плану, деяка теорія дослідження, способи і моделі досягнення нового. Одним словом, на цих заняттях учать вчитися і не боятися сперечатися у пошуках істини, тут же дається база для самонавчання.

• Creativity, Action, Service (CAS) - “Творчість, дія, служіння”. До творчості може відноситися випуск шкільної газети, написання сценарію для новорічної ялинки і так далі. Дія - це спорт, танці - одним словом, усі рухливі види діяльності. Служіння суспільству - це будь-яка діяльність, спрямована на допомогу знедоленим, захист довкілля і тому подібне - від відвідування дитячих будинків до допомоги у будівництві церкви.

До кінця програми кожен студент повинен написати так зване “розгорнуте есе” (Extended Essay) об’ємом мінімум 4000 слів. Воно має бути свого роду звітом про самостійно проведене дослідження на обрану тему. Це дозволяє учням набути навичок дослідницької діяльності.

Одна з особливостей програми IB - це, передусім, підхід до вивчення предмета. Як правило, в програмі IB використовуються методи різного аналізу, робиться акцент на написання дослідницьких робіт і самостійну експериментальну діяльність студентів.

Для того, щоб отримати Диплом про закінчення програми International Baccalaureate, студент повинен закінчити програму, виконавши всі вимоги: успішно скласти іспити з усіх шести предметів (з трьох предметів на вищому рівні і з трьох предметів на стандартному рівні), написати Extended Es-say і дві роботи з Theory of Knowledge, відпрацювати не менше 150 годин за програмою Creativity, Action, Service і завершити всі проекти і міні-проекти. Щорічно близько 30 тисяч студентів отримують диплом IB.

Авторитетності диплома IB сприяє також об’єктивна оцінка результатів. Випускник програми повинен отримати дві оцінки: внутрішню, яку виставляє вчитель школи, і зовнішню оцінку зарубіжних екзаменаторів єдиного екзаменаційного центру в місті Кардіффі у Великобританії.

Особливо слід зазначити гнучкість програми. Кожні три роки в неї вносяться зміни. Над вдосконаленням курсів постійно працюють профільні комітети вчителів. Таким чином, Inter-national Baccalaureate - це універсальна програма, яка увібрала в себе все найкраще, що існує в шкільній освіті різних країн.

назад до ЗМІСТУ  
     
Інфо