Кадрова служба
 
назад до ЗМІСТУ  

СТРАХОВИЙ АГЕНТ

Страховий агент - представник страхової компанії. Він здійснює операції з укладання договорів майнового та особистого страхування.

Вивчає регіональні умови та попит на певні страхові послуги. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації та підприємства різних форм власності. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в укладенні або продовженні договорів страхування (життя та здоров’я, рухомого та нерухомого майна, підприємницької та комерційної діяльності та ін.)

В процесі роботи з клієнтами він веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам’яті, уваги, мотивацію поведінки і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги. Встановлює критерії та ступінь ризику при укладанні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров’я, вік, стать, освіту, стаж трудової діяльності, рівень матеріального забезпечення та інші суб’єктивні якості, які характеризують клієнта.

Укладає і оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їх виконання, здійснює приймання страхових внесків. Забезпечує правильність обчислення страхових внесків, оформлення страхових документів та їх збереження. Надає допомогу клієнтам в отриманні вичерпної інформації про умови страхування.

У випадку заподіяння шкоди застрахованому здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику. Розглядає, чи надходять від клієнтів скарги і претензії щодо спірних питань обчислення і сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору. Встановлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів щодо їх попередження та усунення. Досліджує неосвоєні види страхових послуг і перспективи їх розвитку з метою застосування у своїй практиці та при створенні страхових органів і служб. Здійснює взаємодію з іншими страховими агентами.

Що повинен знати страховий агент? Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали та документи, що регламентують діяльність страхових органів; види страхових послуг та умови різних видів страхування; правові основи розвитку страхової діяльності з урахуванням регіональних специфічних умов; діючу систему соціальних гарантій; методи визначення ступеня ризику при укладанні договорів на страхові послуги та оцінки завданого збитку; основи ринкової економіки; основи психології та організації праці; порядок укладення та оформлення договорів на страхові послуги; вітчизняний і зарубіжний досвід організації страхування населення та суб’єктів господарювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації: середня професійна освіта та спеціальна підготовка за встановленою програмою без пред’явлення вимог до стажу роботи.

назад до ЗМІСТУ  
     
Інфо