Кадрова служба
 
назад до ЗМІСТУ  

ЯКА РОБОТА ВАМ ПІДХОДИТЬ?

Останнім часом значно інтенсифікувалися процеси, пов’язані з працевлаштуванням.

Серед способів пошуку роботи на першому місці традиційно залишається звертання до друзів, родичів і знайомих (58,1%), на другому — у державну службу зайнятості населення (33,1%), далі — безпосередньо до роботодавця (28,8%), подача оголошень у пресу і відправка резюме в кадрові агентства.

Але що таке підходяща робота? Той, хто не може відповісти на це питання, уподібнюється герою казки, якого послали туди, не знаю, куди, і просили знайти те, не знаю, що. І таких шукачів, як показує практика, достатньо, особливо серед молоді, яка тільки починає трудову діяльність.

Спробуємо дати визначення підходящої роботи, яке може служити орієнтиром для успішного працевлаштування.

Так, вона повинна відповідати професійній придатності працівника з врахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи, стану здоров’я, транспортній доступності робочого місця.

Розглянемо ці критерії. Перша ознака - наявність професії, навичок, здібностей, освіти, професійного досвіду. Професійну придатність громадянина визначає рівень його професійної освіти, підтверджений відповідним документом. Це може бути диплом, атестат, посвідчення тощо. Важливим фактором є досвід роботи з наявної спеціальності, а також за іншими спеціальностями, придбаними у процесі трудової діяльності.

Не потрібно забувати і про рівень кваліфікації, обумовлений розрядом, класом, категорією або вченим ступенем. Роботодавці, піклуючись про конкурентноздатність своєї фірми, пред’являють ці професійні і кваліфікаційні вимоги своїм працівникам.

Якщо кандидат має кілька професій, то пошук роботи варто проводити по кожній з них. При цьому перевага віддається тій спеціальності, за якою здобувач працював останнім часом.

Друга ознака підходящої роботи - розмір заробітної плати й умови праці. Звичайно, всім хочеться одержати місце, де рівень винагороди був би вищий, а умови праці більш сприятливі, ніж на колишній роботі. На жаль, таке «влучення в десятку» буває нечасто. Звичайно чимось доводиться жертвувати, наприклад, мати невеликий, але твердий заробіток або багато працювати і добре заробляти без яких би то не було гарантій.

Разом з тим потрібно мати на увазі, що на величину зарплати, мимо волі і бажання роботодавця, істотно впливають і ринкові фактори. Один з них — попит та пропозиція на ринку праці. Коли попит перевищує пропозицію, оплата певного виду праці підвищується. На сьогоднішній день попит на висококваліфікованих працівників не задоволений повною мірою, а це веде до збільшення заробітної плати фахівцям із середньою і вищою освітою. З іншого боку — попит на некваліфіковану робочу силу в ряді галузей падає, що негативно позначається на заробітках людей, що не мають середнього рівня освіти.

Іншим ринковим фактором, що впливає на розмір винагороди за працю, є конкуренція на ринку праці. Тут суперництво веде до наближення рівня заробітної плати до рівнозначної ціни праці. Це означає, що конкуренція виступає вирівнювачем заробітків. У масштабі регіону встановлюють приблизно однакову оплату праці працівникам визначеної професії з однаковим рівнем освіти.

Підходящою не можна вважати роботу, умови якої не відповідають правилам і нормам охорони праці. Тим, хто думає присвятити себе роботі на підприємствах промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, не радимо виявляти квапливість і з ходу погоджуватися на пропоновану вакансію. Відповідно до офіційної статистики в цих секторах в цілому по країні багато працюючих трудяться в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Особлива увага на обмеження по праці для осіб у віці до 18 років і жінок.

Третя ознака підходящої роботи — стан здоров’я. Тут беруть до уваги вік громадянина, його фізичні недоліки, наявні хронічні захворювання, а також схильність до певних видів захворювань. На жаль, дуже часто в погоні за високими заробітками люди не звертають уваги на режим роботи, екологічні умови зовнішнього середовища, охорону праці на робочому місці. Це обертається захворюваннями, у тому числі хронічними, аж до настання інвалідності. Для інвалідів підходящою можна вважати тільки ту роботу, що відповідає рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії.

Четверта ознака підходящої роботи - транспортна доступність робочого місця. Максимальну віддаленість від місця проживання безробітного визначає відповідний орган місцевого самоврядування даної території. На практиці величину встановлюють з врахуванням розвитку мережі громадського транспорту або для всіх працівників, або в залежності від категорій громадян, наприклад для інвалідів, жінок, що мають дітей, і т.д.

Повинна враховуватись як довжина маршрутів різного виду громадського транспорту (автобуса, тролейбуса, трамвая, метро, електрички й ін.), так і місця пересадки з одного виду транспорту на інший, для того щоб час у дорозі від будинку до роботи був мінімальним.

Такі ознаки підходящої роботи. І якщо діяти з гаслом «Боротись і шукати, знайти і не здаватися!», то є шанси, переборовши всі труднощі, зайняти гідне місце в житті.

назад до ЗМІСТУ  
     
Інфо